نوشته هایی از زبان یک راوی کور نوشته های یک ... موسیقی , فیلم Instagram : Doom_______ http://aeturnus13.mihanblog.com 2018-02-19T18:06:49+01:00 text/html 2016-12-28T09:22:00+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s Careless Whisper ... no more http://aeturnus13.mihanblog.com/post/166 <p style="text-align: center;">باورش سخت بود... </p> <p style="text-align: center;">روحت شاد جرج مایکل بزرگ </p> <p style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sb7b_george-michael-young-wallpapers-1338191497.jpg" alt=""> </p> text/html 2016-12-23T17:55:21+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s دوباره... http://aeturnus13.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><br></div><div>دوباره</div><div>درلابلای موهای زمان</div><div>تمام بدبختیها می رویند</div><div>آبها سر می خورند سربالا</div><div>گرگهای تشنه خواهند مرد</div><div>در برف مرا به دجوخه ی تیر می کشند</div><div>زیر همین درخت</div><div>آواره در میان همه ی شبها</div><div>چشمهای تو چراغ منند</div><div>به رویا میبرنم</div><div>درجستجوی خدایی که هرگز نمی میرد</div><div>به سان سرباز فاتحی</div><div>دوباره راه میروم در همه ی گورستانها ...</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/aeturnus13/cover.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://slider.kz/?act=source1&amp;q=the+wounded+-+sunset" target="" title="">The Wounded - Sunset</a></div><div><br></div></div> text/html 2016-12-23T17:27:08+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s پی ... شاهکار http://aeturnus13.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/aeturnus13/pi-movie-poster.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Pi 1998</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آرنوفسکی , یک مغز متفکر با دیدگاه های جالب ! طی این چند سال تجربه ی تماشای فیلم هنوزم به کارگردانی که حداقل شباهتی به دارن آرنوفسکی داشته باشه نرسیدم. پی ... فیلمی که بیننده رو به یه جاهایی میبره , مکان هایی که فرا تر از رویای بینندست. مشخصا بیننده های این فیلم , برای وقت گذراندن این فیلم رو تماشا نمیکنن. &nbsp;فضایی سورئال , واقعیتی فراتر ! فراتر از فکر و ذهن بیننده. هنری که کمتر افرادی به اون دست پیدا کردن.</div><div style="text-align: right;">&nbsp;</div><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; فیلمی که شروع کننده ی فعالیت حرفه ای در موسیقی فیلم برای کلینت منسل بود , کلینت منسلی که موسیقی شاهکار آرنوفسکی رو ساخت (مرثیه ای برای یک رویا!) اگه این فیلم رو به آشنایانی که طرفدار فیلم هایی مثل سریع و خشن و .. هستن معرفی کنید تنها جواب اونها درباره فیلم "مسخره بود" خواهد بود . :)</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/95/10/aeturnus13/pi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div> text/html 2016-12-06T16:39:55+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s Telegram Channel http://aeturnus13.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: right;">چنل تلگرام :&nbsp;</div><div style="text-align: right;">Silencethoughts@</div> text/html 2016-11-17T12:59:00+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s اندر گذر زمان :| http://aeturnus13.mihanblog.com/post/161 <p>هر روز و هر ساعت و هر ثانیه میگذرن و تازه دو هزاریت میوفته که چی بودی چی شدی! چه زود گذشت. چیا رو داشتی و چیا رو از دست دادی؟ چه چیزایی قراره به دست بیاری! هنوزم تلاشت رو میکنی یا بازم به بیخیالی میزنی تا از دستشون بدی ... :( </p> text/html 2016-10-20T07:54:26+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s pull me under im now afraid http://aeturnus13.mihanblog.com/post/159 <div style="text-align: center;">Dust fills my eyes</div><div style="text-align: center;">clouds roll by and i roll with them</div><div style="text-align: center;">Centuries fly</div><div style="text-align: center;">orders fly and i and i fall again..</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-10-06T11:17:49+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s Dying Serenade - Dreams (new song http://aeturnus13.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Dying serenade - Dreams &nbsp;(single) 2016</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">genre : Atmospheric doom metal , ambient , melodic doom</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269894492/Dying_serenade_DREAMS_2016_SINGLE.rar.html" target="" title="">Download Here</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دوستان ترک جدید ، خوشحال میشم نظرات رو بدونم</div> text/html 2016-09-23T16:17:23+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s hook in mouth http://aeturnus13.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/95/6/aeturnus13/pic-mustaine15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">F</font> is for fighting, <font color="#ff0000">R</font> is for red</font></div><div><font size="3">Ancestors' blood in battles they've shed</font></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">E</font>, we elect them, <font color="#ff0000">E</font> we eject them</font></div><div><font size="3">In the land of the free and the home of the brave</font></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">D</font> for your dying, <font color="#ff0000">O</font>, your overture</font></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">M</font> is for money and you know what that cures</font></div><div><font size="3">This spells out <font color="#ff0000">freedom</font>, it means nothing to me</font></div><div><font size="3">As long as there's a p.m.r.c</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;">+ مشکل ما اینه که هیچکس به چیزایی که خواننده میگه دقت نمیکنه !</div></div></div> text/html 2016-08-30T10:15:00+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s Dying Serenade - War Of Wrath (NEW SINGLE http://aeturnus13.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dcj3_dying_serenade_war_of_wrath_cover.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">Band : Dying Serenade</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">Track : War Of Wrath 2016</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">Country : IRAN</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">Genre : Atmospheric Black Metal , symphonic</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8265700942/Dying_Serenade_War_Of_Wrath_2016.rar.html" target="" title="">Download here</a></div> text/html 2016-04-08T12:49:25+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s ... http://aeturnus13.mihanblog.com/post/154 نیستم ... تا مدتی<div>تا مدتی که زنگیمو سر و سامون بدم</div> text/html 2016-03-30T06:24:50+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s Dying Serenade - Condemn (2016) Lp http://aeturnus13.mihanblog.com/post/152 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/95/1/aeturnus13/cover_86e93.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Dying Serenade - Condemn 2016</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">01 - Condemn</div><div style="text-align: center;">02 - In my time of crying</div><div style="text-align: center;">03 - Broken he lay to the wall</div><div style="text-align: center;">04 - Scream of death</div><div style="text-align: center;">05 - Dread</div><div style="text-align: center;">06 -&nbsp;Miscarriage of justice</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8245229268/Dying_Serenade_Condemn_2016_.rar.html" target="" title="">Download</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">امیدوارم لذت ببرید!</div> text/html 2016-03-17T16:07:48+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s ... http://aeturnus13.mihanblog.com/post/151 <div>نوروز می‌آید</div><div>تا درد فقر و نداری بیش از هر زمان دیگر دل كوچك كودكان فقیر را بفشارد،</div><div>&nbsp;كودكانی كه زمستانی سرد را با كفش‌های پاره و لباس‌های كهنه در كلبه‌های محقرانه و سرد و دودگرفته سپری كرده‌اند ، كودكانی كه با بوی برنج و گوشت مدت‌هاست بیگانه‌اند ، كودكانی كه طعم پرتقال را فراموش كرده‌اند ...</div><div>&nbsp;نوروز می‌آید تا درد فقر و نداری بغض در گلوی كودكان فقیر گره زند و قطره اشكی از گوشه چشمی بچكاند .</div><div>نه، نوروز مال فقرا نیست، لباس‌های فاخر و تازه، میوه‌های درشت رنگ‌ و وارنگ، اسكناس‌های تانخورده بهر اشرافیان است</div><div>&nbsp;و سهم تو ای كودك فقیر ، حسرت است برای یك جفت كفش كتانی .</div><div>&nbsp;تو به یك تخم‌مرغ رنگی دل شاد كن ، نوروز برای تو همین است ، شاید یك اشرافی دل به رحم آمده از كوچه تنگ فقر بگذرد و لباس كهنه دردانه‌اش را برای‌ات هدیه كند .</div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/12/aeturnus13/34866791976154066465.jpg" alt=""></div> text/html 2016-03-10T05:12:27+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s ... http://aeturnus13.mihanblog.com/post/150 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/12/aeturnus13/inception-1024.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">کاپ : میگن که انسان میتونه از بخش کوچکی از ظرفیت مغزش استفاده کنه. اما این فقط برای زمانیه که بیداریم</div><div style="text-align: center;">توی خواب تقریبا هر کاری ممکنه!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">" 2010 Inception"</div> text/html 2016-03-05T18:02:23+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s ... http://aeturnus13.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/12/aeturnus13/DavidGilmor-02.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تولدت مبارک مرد ... !</div> text/html 2016-03-04T11:00:46+01:00 aeturnus13.mihanblog.com Doom s ... http://aeturnus13.mihanblog.com/post/147 سقوط میکنیم<div>بازهم برمیخیزیم</div><div>فراموش میکنیم</div><div>باز هم به یاد میآوریم</div><div>امیدمان را از دست میدهیم</div><div>باز هم امیدوار میشویم</div><div>چه موجودات حقیری هستیم !</div><div>همیشه باید کارها را تمام کنیم ...</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/12/aeturnus13/286ea9c7e01ebaa35898656141dfd75b-2-.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><a href="http://urls.pm/DEH9" target="" title="">Ben Howard - Oats In The Water</a></div><div><br></div>