تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

سنگینی این صدای مبهم
در گوش های هزاران هزاران مرده ی متحرک 
خواهد رسید 
این روزها قافیه هـــا بوی مرگ میدهند
بوی خون 
عطــشی که ماه ها انتظار آن را میکشیدند
و حالا آماده خود نشانه گیری و خودزنی های مداوم 
خواهند بود...
ســگ های ولگردی که افراط و تفریط را علنی کرده بودند
و اما در این زمان و در این مکان 
برچسب پاکـــی را به خود می آویزند
مگس های عفونی , بوی افیون
و مرض های در انتظار بهشت
آری منکرند , و ما مرت...
لعنت بر آن ...... که مرا همراه این
حشرات سمی کند...

+ شهر آهنگ رو توی نت پیدا کنید , منظورم پیداست

[ سه شنبه 21 مهر 1394 ] [ 03:49 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین