تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

But now I'm safe in the eye of tornado 
اما حالا در سایه طوفان در امانم
I can't replace the lies that let a thousand days go 
نمیتوانم دروغ هایی را که تا به امروز بوده اند را فراموش کنم
No more living trapped inside 
دیگر زندگی کردن درخودم بس است
In her way I'll surely die 
در راه او قطعا خواهم مرد
In the eye of the tornado, blow me away
در زیر سایه طوفان , مرا زنده کن


برچسب ها:Music،  
[ شنبه 14 شهریور 1394 ] [ 12:10 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین