تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

سرنوشت !
باز هم بدنوشت
روی قلب هایی 
که از امید جاری بودند
قلب هایی که 
اسامیِ خوبان درآنها
حک شده بود ... !
خواب هایی که در آن
تازیانه هدیه ای 
فراموش نشدنی 
بودند...
سرنوشت !
باز هم بدنوشت


[ پنجشنبه 5 شهریور 1394 ] [ 06:17 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین