تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

روایات پایانی یک رویا
همانند طوفانی ذهنی
احاطه کننده زندگی میشوند.
و آرزوی بقا
ناچیز ترین خواسته 
شر اعظم , زندگی
مانند یک کنه
روزانه خود را آماده میکند.
روز های باقی مانده را نیش 
و خون آلود میکند...
ادغام شده با تنفر
صفات زیبایش مرا دگرگون میکنند.
بدروود پایانی را خواهم گفت
حتی اگر دیر شده باشد...[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 01:41 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین