تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

به سختی
بار سنگین
را به دوش میکشم
از زمانی که
متولد شدم...
استخوان هایم پوسیده
و بدنم تاول زده
تحمل هم حدی دارد...
دنبال مدالم
"استقامت"
دیگر طاقت ندارم
میخواهم خالی باشم
و دیگر هیچ
سنگینی را بر دوش خود
حس نکنم
خودم زا زخمی کرده ام
نه برای مرگ!
برای حس درد!
مدتهاست که دیگر احساسی 
ندارم..[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 11:18 ق.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین