تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ..........
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

بر سر
دستی بکش
تا بهفمی
مرگ مرا
بر قبرم
دستی بکش
تا بدانی مرگ مرا
که چگونه
اسیر دنیای دروغ شدم
و با خیالات مبهم
قدم به قدم 
به نابودی
نزدیک میشدم...


+ 3doors down - Kryptonite


[ پنجشنبه 1 مرداد 1394 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین