تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - --
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

برگ های زمستانی
خشک شدند...
بید ها سفید
انسان ها ...
با سرزنشگری هایشان
طعم بد شکست
را به یکدیگر چشاندند...
یک طلوع
که همیشه آرزوی
یک شروع بود 
و یک غروب 
آرزوی پایان...!
باد سرد
همه را از بین برد
حتی محبت هایی
که انتظارشان را میکشیدیم!
و حالا مرگ تدریجی
آینده ساز ماست ... !


+ Darkseed - Sleep Sleep sweetheart
+ Lynyrd Skynyrd - free bird
[ دوشنبه 29 تیر 1394 ] [ 09:08 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین