تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - _____
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

به تاریکی ملحق شدم
فارغ از روشنایی
حقانیت من 
و وجود بی ارزشم
رو به تاری رفت
تبعات تنهایی
"دیوانگی"
خواهد بود...
یک زندگی منسوخ
و " بازنده"
تمام وجود
این زندگی ترد شده
خواهد بود...
مرگ مسجل
و روبای دروغین
ارث  و میراث
این جسم 
بی حس 
خواهد بود...
[ دوشنبه 22 تیر 1394 ] [ 08:36 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین