تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

سقوط میکنیم
بازهم برمیخیزیم
فراموش میکنیم
باز هم به یاد میآوریم
امیدمان را از دست میدهیم
باز هم امیدوار میشویم
چه موجودات حقیری هستیم !
همیشه باید کارها را تمام کنیم ...

برچسب ها:music،  
[ جمعه 14 اسفند 1394 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین