تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

یک تن سرد
یک حس مرده ...
تدایی مرگ

نه...[ پنجشنبه 17 دی 1394 ] [ 01:29 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین