تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

اینگونه محو خواهی شد
زمانی که پریشانی ها به ندرت 
بوی آزادی را از تن خشک و خسته تو
ترجیح دهند
زمانی خواهد بود و خواهد آمد
که تنها وجود طرد شده تو 
مانند آب سردی بر سر و روی دیگران پاشیده خواهد شد
شاید خیلی زود و یا شاید هرگز
و یا فراتر از هرگز ...
خواهد آمد ...


[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 10:20 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین