تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

تفکیک رویاهای تاریک شبانه
همراه با کابوس های مرگبار
و اعلام هرگز ندیدن روشنایی
و شروع توفان های جاویدان
این افکار پوسیده را خاموش خواهند کرد
که تنها صحبت
آماده باش تو خواهی مرد خواهد بود !

[ چهارشنبه 27 آبان 1394 ] [ 07:26 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین