تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

سوگند به تنهایی
که همیشه پایبند به اصول بود
سوگند به او
چرا که عشق و شهوت
را یکی دانست
و مرگ را شروع
و زخم ها 
نشانه های وجود فیزیکی او
نشانه های حس درد 
چرا که هنوزم زنده است...[ پنجشنبه 7 آبان 1394 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین